آويساآويسا، تا این لحظه 6 سال و 7 ماه و 6 روز سن دارد

آويسا ........... Avisa

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 197
امتیاز جذابیت: 5,663
67 دنبال کنندگان
590 پسندها
365 نظرات
543 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 438
امتیاز جذابیت: 3,301
36 دنبال کنندگان
255 پسندها
559 نظرات
68 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 99
امتیاز جذابیت: 8,331
130 دنبال کنندگان
737 پسندها
944 نظرات
158 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 25
امتیاز جذابیت: 17,822
121 دنبال کنندگان
2,182 پسندها
2,033 نظرات
331 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ